top of page

Missie

Burgerplicht is een socio-culturele organisatie die zich inzet voor verbinding, participatie en solidariteit. Het begon als burgerinitiatief in maart 2020 tijdens de COVID-pandemie en was gericht op het verlenen van steun aan de zorg, onderwijs, jongeren en noodhulporganisaties. 

Na het grote succes van de brede solidariteitscampagne #samentegencorona #Burgerplicht hebben de initiatiefnemers besloten om de ambitie en drang om goede dingen te doen te kanaliseren in een socio-culturele vereniging. Burgerplicht is vandaag een pluralistische vereniging die de deuren wijd open voor en actief zoekt naar een diversiteit aan leden, ongeacht hun achtergrond, geloof, politieke overtuiging, etniciteit, enzovoort. Dit betekent dat Burgerplicht streeft naar inclusiviteit en het samenbrengen van verschillende perspectieven en opinies. Burgerplicht gelooft in de kracht van diversiteit en wil een gemeenschappelijke grond vinden tussen verschillende groepen en individuen om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Voor Burgerplicht is de participatie van migratiegemeenschappen in stedelijke transformatieprocessen van groot belang. We zijn ervan overtuigd dat deze burgers pas als gelijkwaardige partners kunnen deelnemen wanneer de bestaande ongelijkheid in onderwijskansen, toegang tot gezondheidszorg, tewerkstelling, cultureel aanbod, enz. is weggewerkt. 

Daarnaast is structurele armoede een ander stedelijk probleem waarvoor we ons willen inzetten. Als erfgenamen van de solidariteitsbeweging #Burgerplicht blijven we ons inzetten voor de kansarmen in onze stad. We streven naar een betere toekomst voor alle inwoners, door middel van solidariteit, participatie, netwerkvorming en verbinding.

We zijn trots op de toekenning van de Samenlevingsprijs van Stad Gent 2021. Het toont aan dat onze organisatie gedragen wordt door de brede lagen van de bevolking en het middenveld. Dit sterkt ons in onze overtuiging om door te gaan op de ingeslagen weg.
 

bottom of page